Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0008-C0001
Номер на проект: ДОПТ-11/05.08.2011 г.
Наименование: "Модернизация на железопътен участък "Септември-Пловдив"- част от Транс-европейската железопътна мрежа"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 05.08.2011
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Проектът се отнася за модернизация на железопътната инфраструктура за следните участъци (дадени по съществуващия километраж): Септември – Пазарджик км. 102+014 – км. 119+624, с дължина 17.61 км. Пазарджик – Стамболийски км. 119+624 – км. 138+755, с дължина 19.131 км. Стамболийски – Пловдив км. 138+755 – км . 154+564, с дължина 15.809 км. Общата дължина на участъците, който ще се модернизира е 53.6 км. Този проект ще осигури железопътна линия със стандартизирани и хармонизирани технически параметри с преобладаваща максимално допустима скорост от 160 км/ч по направлението София–Пловдив, от гара Септември до началото на гара Пловдив. Това ще доведе до пълно оптимизиране на капацитета на линията и съществено намаление на времепътуването за пътническо и товарно движение.
Дейности: Възнаграждение (за планиране и проектиране)
Закупуване на земя
Строителство и изграждане
Машини и инсталации
Непредвидени разходи
Техническа помощ
Публичност
Надзор по време на строителството
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 372 747 BGN
Общ бюджет: 630 626 259 BGN
БФП: 200 000 000 BGN
Общо изплатени средства: 122 249 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 000 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 829 998 BGN
2012 6 933 925 BGN
2013 11 425 956 BGN
2014 35 454 128 BGN
2015 54 605 341 BGN
122 249 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 000 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 063 999 BGN
2012 5 547 140 BGN
2013 9 140 764 BGN
2014 28 363 303 BGN
2015 43 684 272 BGN
97 799 478 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 000 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 766 000 BGN
2012 1 386 785 BGN
2013 2 285 191 BGN
2014 7 090 826 BGN
2015 10 921 068 BGN
24 449 870 BGN
Финансиране от бенефициента 321 181 204 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Построени ж.п. линии
Индикатор 2 Подновяване на жп линията с релси тип 60 Е1 по главните коловози
Индикатор 3 Подмяната на контактната мрежа и стълбове
Индикатор 4 Подновена сигнализация на гари
Индикатор 5 Инсталирани GSM-R базови станции и антени (София-Пловдив)
Индикатор 6 Реконструирани и модернизирани мостове
Индикатор 7 Положен единичен оптичен кабел от София до Пловдив
Индикатор 8 Изградена ETCS Level 1 за участъка Септември- Пловдив


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз