Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0066-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/056-02
Наименование: Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2013
Начална дата: 17.02.2014
Дата на приключване: 17.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проект „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ включва изграждането на нова пътна отсечка свързваща две точки от съществуващия Софийски околовръстен път (СОП). Началната точка е на км 5+027 (между пътния възел водещ до с. Мрамор и отклонението за бул. „Ломско шосе“ ), а крайната точка е на км 27+050 (след новата начална точка на Автомагистрала „Хемус“) от Софийския околовръстен път. Общата дължина на проекта е 16.540 км.
Дейности: Подготовка на тръжна документация
Археология
Отчуждителни процедури
Проектиране и строително-монтажни работи
Управление и организация на проекта
Одит на пътна безопасност
Строителен надзор
Публичност и визуализация на проекта
Въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 996 784 BGN
Общ бюджет: 199 038 307 BGN
БФП: 199 038 307 BGN
Общо изплатени средства: 198 121 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 038 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 734 170 BGN
2015 178 387 802 BGN
198 121 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 182 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 774 045 BGN
2015 151 629 631 BGN
168 403 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 855 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 960 125 BGN
2015 26 758 170 BGN
29 718 296 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз