Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0006-C0001
Номер на проект: ДОПТ-13/11.05.2015 г.
Наименование: "Изграждане на автомагистрала "Марица", Лот 1 и Лот 2"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 04.08.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Страоителство на АМ Марица
Дейности: Надзор по време на изпълнение на строителството
Публичност
Планиране/проектиране
Техническа помощ
Машини и съоръжения
Изграждане и строителство
Непредвидени разходи
Отчуждаване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 445 439 BGN
Общ бюджет: 391 690 065 BGN
БФП: 390 445 439 BGN
Общо изплатени средства: 299 223 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 445 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 770 349 BGN
2012 67 751 513 BGN
2013 43 928 042 BGN
2014 77 522 669 BGN
2015 66 250 562 BGN
299 223 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 878 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 016 279 BGN
2012 54 201 210 BGN
2013 35 142 433 BGN
2014 62 018 135 BGN
2015 53 000 450 BGN
239 378 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 566 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 754 070 BGN
2012 13 550 303 BGN
2013 8 785 608 BGN
2014 15 504 534 BGN
2015 13 250 112 BGN
59 844 627 BGN
Финансиране от бенефициента 1 244 626 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Построени автомагистрали
Индикатор 2 Спестени хиляди часове (пътища)
Индикатор 3 Спестени милиони евро (пътища)
Индикатор 4 (Д) Изграждане на автомагистрала за участъка от км 5+000 до км 36+400 - Лот 1
Индикатор 5 (Д) Изграждане на автомагистрала за участъка от км 36+400 до км 70+620 - Лот 2
Индикатор 6 (Д) Изградени мостове (над реки)
Индикатор 7 (Д) Изгардени надлези на пътищата от РПМ
Индикатор 8 (Д) Изградени подлези на пътищата от РПМ
Индикатор 9 (Д) Изградени надлези на железопътни линии
Индикатор 10 (Д) Изградени подлези на железопътни линии
Индикатор 11 (Д) Изградени надлези на селскостопански пътища
Индикатор 12 (Д) Изградени подлези на селскостопански пътища
Индикатор 13 (Д) Изградени шумозащитни стени
Индикатор 14 (Д) Изградени стоманени парапети и предпазни огради
Индикатор 15 (Д) Изградени предпазни мрежи
Индикатор 16 (Д) Изградени предпазни бариери
Индикатор 17 (Д) Обща дължина на изградените мостовете
Индикатор 18 (Д) Изградени места за спиране и почивка
Индикатор 19 (Д) Изградени на пътни възли
Индикатор 20 (Д) Дължина на изградени автомагистрални участъци
Индикатор 21 (Д) Преместени/реконструирани пътища от по-ниска категория (републикански и земеделски) пътища
Индикатор 22 (Д) Преместване на участък от жп линията „Димитровград - Узунджово“ на км 41, 598
Индикатор 23 (Д) Корекция на речно корито от км 64,600 до км 65,300
Индикатор 24 (Д) Реконструкция на напоителни и дренажни полета и съоръжения
Индикатор 25 (Д) Реконструкция на обслужващ воден тръбопровод, от диаметър 88,9/3,2мм до диаметър 530/7 мм
Индикатор 26 (Д) Реконструкция на ТТ кабели
Индикатор 27 (Д) Реконструкция на 20 kV електропровод
Индикатор 28 (Д) Засаждане на дръвчета
Индикатор 29 (Д) Засаждане на храсти
Индикатор 30 (Д) Изкопни работи
Индикатор 31 (Д) Насипни работи
Индикатор 32 (Д) Изградени осветления на пътни възли
Индикатор 33 (Д) Изграждане на армонасип
Индикатор 34 (Д) Стълбове с осветителни тела
Индикатор 35 (Д) Изграждане на трансформатори
Индикатор 36 (Д) Полагане на кабели
Индикатор 37 (Д) Изграждане на анкерна клетъчна система
Индикатор 38 (Д) Изграждане на скален дренаж
Индикатор 39 (Д) Укрепване на откоси на изкопи от км 11+900 до км 12+500 ляво, от км 14+000 до км 14+500 дясно, от км 18+440 до км 18+960 ляво, от км 20+480 до км 21+380 ляво, от км 29+020 до км 29+820 двустранно
Индикатор 40 (Д) Противофилтрационни мероприятия за язовир Крепост (Изкоп)
Индикатор 41 (Д) Противофилтрационни мероприятия за язовир Крепост (Насип)
Индикатор 42 (Д) Противофилтрационни мероприятия за язовир Крепост (Отводнителен канал при пътен водосток на км 0+560)
Индикатор 43 (Д) Противофилтрационни мероприятия за язовир Крепост (Шахта за спирателен кран)
Индикатор 44 (Д) Противофилтрационни мероприятия за язовир Крепост (Изграждане на енергогасител)
Индикатор 45 (Д) Механична и химична стабилизация
Индикатор 46 (Д) Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на магистралата при км 26+070


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз