Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0005-C0001
Номер на проект: ДОПТ-2/06.03.2012 г.; ДОПТ-26/23.09.2014 г.;ДОПТ-2
Наименование: „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Проектът Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград на коридори IV и IX, Фаза 2: Първомай - Свиленград е насочено към мерки за подобряването на инфраструктурата, насочени към повишаване на скоростта на железопътната линия, 160 km за пътническите влакове и 120км / ч за товарните влакове, инсталиране на електрически съоръжения контактната мрежа, и провеждане на линията в съответствие с принципите на Европейската система за контрол на влаковете.
Дейности: Техническа помощ
Строителство и изграждане
Надзор по време на строителството
Непредвидени разходи
Придобиване на земя
Оборудване и машини
Възнаграждения за планиране/ проектиране
Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 281 279 749 BGN
Общ бюджет: 424 352 978 BGN
БФП: 281 279 749 BGN
Общо изплатени средства: 197 819 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 279 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 165 214 BGN
2013 44 804 567 BGN
2014 63 813 200 BGN
2015 51 036 995 BGN
197 819 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 023 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 532 171 BGN
2013 35 843 654 BGN
2014 51 050 560 BGN
2015 40 829 596 BGN
158 255 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 255 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 633 043 BGN
2013 8 960 913 BGN
2014 12 762 640 BGN
2015 10 207 399 BGN
39 563 995 BGN
Финансиране от бенефициента 72 676 043 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Рехабилитирани ж.п. линии
Индикатор 2 Спестени милиони часове (ж.п.)
Индикатор 3 Инсталирана контактна мрежа на км железен път
Индикатор 4 Железопътни мостове
Индикатор 5 Дължина на железопътните мостовете
Индикатор 6 Премахнати прелези
Индикатор 7 Гари с обновена сигнализация
Индикатор 8 Гари с подновено коловозно развитие
Индикатор 9 Дължина на реконструираното трасе (участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница)
Индикатор 10 Инсталирана контактна мрежа на км железен път (участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница)
Индикатор 11 Железопътни мостове(участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница)
Индикатор 12 Дължина на железопътните мостовете(участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница)
Индикатор 13 Премахнати прелези (участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница)
Индикатор 14 Гари с обновена сигнализация (участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница).
Индикатор 15 Гари с подновено коловозно развитие (участък Димитровград- Свиленград- гръцка граница)
Индикатор 16 (Д) Изградено съоръжение за обслужване на вагони с опасни товари в задържаща (товарна) гара Свиленград
Индикатор 17 (Д) Изградена ветеринарна дезинфекционна станция в задържаща (товарна) гара Свиленград
Индикатор 18 (Д) Съоръжаване на гари с водопроводи за пожарни и аварийни нужди
Индикатор 19 (Д) Разрушени амортизирани бракувани сгради


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз