Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175429541 ЛА ФИТ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София,р-н Средец,ул. "Иван Асен II"1,вх3,партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Никога не е късно за ново начало BG051PO001-5.3.03-0001-C0001
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. В. Търново BG161PO001-1.4.07-0001-C0001
„Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служители в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт” BG161PO004-5.0.01-0067-C0001
Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново- добро общинско управление BG051PO002-2.2.08-0055-C0001
„Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие” BG051PO002-2.2.09-0020-C0001
Утвърждаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез професионална подготовка в съответствие с изискванията на пазара на труда и икономиката на знанието BG051PO002-2.2.09-0004-C0001
Прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез усъвършенстване на експертните знания и умения BG051PO002-2.2.09-0003-C0001
Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол BG051PO002-1.1.07-0018-C0001
Oптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге BG051PO002-1.1.07-0031-C0001
Нов модел за вътрешен контрол, базиран на облачни технологии BG161PO003-1.1.07-0691-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии BG051PO002-2.2.13-0001-C0001
Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление BG051PO002-2.2.16-0001-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол BG051PO002-2.2.14-0021-C0001
КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В РЗИ - КЪРДЖАЛИ BG051PO002-2.2.14-0031-C0001
Национален център по обществено здраве и анализи - модерна, компетентна и ефективна държавна администрация BG051PO002-2.2.17-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз