Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 821163357 EТ „Хелиос – Георги Славчев”
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана „Младост 2”, бл. 18, вх. ”В”, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентноспособността на Дейтасист ООД чрез инвестиции за технологично обновление и създаване на Микро Дейта Център BG161PO003-2.1.06-0108-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана BG161PO001-1.4.06-0024-C0001
Областен информационен център - община Монтана (ОИЦ Монтана) BG161PO002-3.3.02-0003-C0001
Привлекателни и топли социални заведения BG161PO001-1.1.11-0010-C0001
Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана BG161PO001-3.1.02-0093-C0001
Изграждане и устойчиво развитие на Строителен клъстер Монтана ООД BG161PO003-2.4.01-0050-C0001
Защитено жилище "Адаптация" BG051PO001-5.2.13-0021-C0001
"Моят дом" - 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ BG051PO001-5.2.12-0011-C0001
Комплекс за здравни и социлани услуги (КЗСУ) "Св. Мина" BG051PO001-5.2.15-0002-C0001
Териториална мобилност предпоставка за създаване и изграждане на устойчиви трудови правоотношения BG051PO001-2.2.03-0280-C0001
"Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С" BG161PO003-1.1.07-0076-C0001
Укрепване на капацитета и квалификацията на служителите в общинска администрация Монтана BG051PO002-2.2.15-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз