Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0076-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С"
Бенефициент: Монбат АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: "Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С"
Дейности: Дейност № 0 „Консултантски услуги по разработване на проектното предложение“
ейност № 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта“
Дейност № 2 „Избор на изпълнители за доставка на оборудване“
Дейност № 3 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване“
Дейност № 4 „Визуализация“
Дейност № 5 „Одит“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 655 979 BGN
Общ бюджет: 4 112 789 BGN
БФП: 2 059 042 BGN
Общо изплатени средства: 2 059 042 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 059 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 059 042 BGN
2 059 042 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 750 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 750 186 BGN
1 750 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 308 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 308 856 BGN
308 856 BGN
Финансиране от бенефициента 2 649 099 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: „Сформиран екип за организация и управление на проекта“
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: „Избрани доставчици на оборудване“
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: „Закупена, монтирана и пусната в експлоатация Система за непрекъснато отливане на многосплавна лента за производство на акумулаторни решетки“
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: „Закупена, монтирана и пусната в експлоатация Система за щанцоване на оловно-калаена-калциева лента“
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: „Закупени, монтирани и пуснати в експлоатация Токоизправители“
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: „Закупени, монтирани и пуснати в експлоатация Вани за формоване“


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз