Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Професионална практика на студенти от специалностите „Информатика” и “Компютърни науки””
Бенефициент: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на висшето образование чрез осигуряване на професионална практика в реална работна среда. Постигане на по-високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда на студентите при постъпване на работа и предоставяне на достъп до качествено образование.
Дейности: 1. Организационна подготвителна дейност
2. Обучение на преподавателите от консултантите
3. Обучение на студентите
4. Провеждане практиката
5. Разпространение на резултатите
6. *Оценяване работата по проекта
7. Административно-финансово приключване на проекта
Партньори
Партньори:
"ЛИРЕКС БС" ЕООД
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 635 BGN
Общ бюджет: 75 021 BGN
БФП: 75 021 BGN
Общо изплатени средства: 75 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 52 630 BGN
2011 22 391 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 736 BGN
2011 19 032 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 768 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 895 BGN
2011 3 359 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 253 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз