Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175056206 "БГ Инженеринг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, жк. Младост, бл. 98А, вх. Б, ап.39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата, Община Тетевен BG161PO005-1.0.01-0099-C0001
“Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница” BG161PO001-1.4.04-0010-C0001
„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” BG161PO001-3.1.02-0100-C0001
Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана BG161PO001-1.1.08-0017-C0001
"Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен" BG161PO001-4.1.04-0056-C0001
Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград BG161PO001-1.1.08-0019-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване BG161PO001-4.1.03-0089-C0001
Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0005-C0001
"Опазване и възстановяане на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол, BG0000239" BG161PO005-3.0.07-0014-C0001
„СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА НА ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ГР.ДУПНИЦА“ BG161PO001-1.4.09-0027-C0001
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов BG161PO001-1.4.09-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз