Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цариградско шосе № 135, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие и усъвършенстване на ключови компетентности – символ на стремежа за професионална реализация в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” BG051PO001-2.1.02-0610-C0001
“Повишаване на ефективността и производителността на служителите на Банка Пиреос България АД” BG051PO001-2.1.02-0612-C0001
ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ - дейност „Домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0046-C0001
ШАНС ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В МАЛКАТА ОБЩИНА – дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” BG051PO001-5.2.06-0083-C0001
Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция BG051PO001-5.2.06-0113-C0001
„Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” BG161PO004-5.0.01-0059-C0001
Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране BG161PO002-3.3.02-0007-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO002-3.3.02-0018-C0001
„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” BG161PO004-5.0.01-0063-C0001
Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство Нидерландия BG051PO002-2.5.01-0028-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград" BG161PO003-2.2.01-0022-C0001
"Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" BG051PO001-3.3.06-0028-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
Старт в администрацията BG051PO001-6.2.17-0001-C0001
Съпричастност към хората с невромускулни заболявания BG051PO001-5.1.05-0007-C0001
Равни възможности, реализация, развитие BG051PO001-5.1.05-0008-C0001
"Инвестиция в хората за просперитет и развитие" BG051PO001-2.1.16-0051-C0001
Достоен живот за хората от Община Куклен BG051PO001-5.1.04-0155-C0001
Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна BG051PO001-5.1.04-0021-C0001
"Техническа помощ за развитие на българските пристанища" BG161PO004-5.0.01-0086-C0001
„Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места” BG051PO001-7.0.07-0157-C0001
Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП BG051PO001-3.1.07-0002-C0001
„Дружество за развитие и подпомагане на бизнеса в областта на ПВЦ дограмата и производните и продукти и услуги” BG161PO003-2.4.01-0054-C0001
Създаване на фирма за търговия на едро и дистрибуция на оптични рамки, слънчеви очила и аксесоари BG051PO001-1.2.03-0349-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД" BG051PO001-2.3.03-0788-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0789-C0001
„Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” BG161PO004-5.0.01-0069-C0001
"Нови работни места за младежи във Франчайзинг БГ" BG051PO001-1.1.13-0276-C0001
Изграждане и внедряване на платформа за обмен на данни и прилагане на мерки при опасност от градушки BG051PO002-3.2.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз