Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0022-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в Хасковска област чрез създаване и ефективно функциониранена регионален бизнес инкубатор в гр. Димитровград"
Бенефициент: "ТИ-ВИ-БИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 31.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаването на нов бизнес инкубатор в Димитровград, който да послужи както като важен фактор и катализатор както за подобряване на бизнес средата за МСП от Хасковска област, така и като много ефективен и търсен инструмент за оказване на комплексни услуги, насочени към повишаване на конкурентоспособлността и на устойчивостта на развитието на местния бизнес.
Дейности: Дейност 15 Отчетност
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за Разработване на инвестиционен проект
Дейност 6 Подготовка и провеждане на процедура за подвижно оборудване
Дейност 9 Разработване на ВБИ
Дейност 5 - Строително - монтажни работи
Консултантски услуги
Дейност 12 Оперативна дейност на БИ
Дейност 7 Доставка и монтаж на подвижно оборудване
Дейност 13 Одит
Дейност 3 Разработване на инвестиционен проект
Дейност 4 Подготовка и провеждане на процедура за СМР
Дейност 14 Визуализация
Дейност 10 Разработване на интернет сайт
Разходи за възнаграждения
Дейност 1 Изготвяне и утвърждаване на график за провеждане на процедури за СМР/ доставки/ услуги
Дейност 11 Назначаване на персонал на БИ
Дейност 8 Подготовка и провеждане на процедура за разработване на интернет сайт и ВБИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 635 166 BGN
Общ бюджет: 922 427 BGN
БФП: 531 842 BGN
Общо изплатени средства: 531 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 531 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 386 013 BGN
2015 145 829 BGN
531 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 452 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 328 111 BGN
2015 123 954 BGN
452 066 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 902 BGN
2015 21 874 BGN
79 776 BGN
Финансиране от бенефициента 431 901 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Брой инкубирани предприятия .
Индикатор 6 Брой инкубирани МСП, използващи ефективно възможностите на виртуалния бизнес инкубатор .
Индикатор 7 Брой новосъздадени работни места в инкубираните предприятия .
Индикатор 8 Брой инкубирани МСП с увеличен експортен потенциал
Индикатор 9 Брой привлечени инвестиции и други финансирания в инкубираните МСП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз