Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0028-C0001
Номер на проект: Д01-99/19.03.2012
Наименование: "Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите"
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта са: -Да се укрепи развитието на българския научен потенциал в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите чрез достъпност на научно-образователното развитие; -Да се стимулират завършилите висше образование в областта на медицината и здравеопазването да продължават своето обучение за получаване на научна степен и кариерно развитие в областта на науката; -Да се подобри качеството на живот на младите учени и равенство на възможностите чрез достъпност на научно-образователното развитие и прилагане на европейски и световни стандарти.
Дейности: Подготовка на дейност 5 Текущо наблюдение и оценка на проекта
Подготовка на дейност 3 Провеждане на обучение на докторанти
Подготовка на дейност 1 Техническо и технологично осигуряване на проекта
Изпълнение на Дейност 2 Сформиране на екип от експерти за подготовка, разработване и издаване на учебно помагало за докторанти
Подготовка на дейност 4 Информационна и промоционална кампания
Изпълнение на дейност 4 Информационна и промоционална кампания
Изпълнение на дейност 3* Провеждане на обучение на докторанти
Изпълнение на дейност 5 Текущо наблюдение и оценка на проекта
Подготовка на Дейност 2 Сформиране на екип от експерти за подготовка, разработване и издаване на учебно помагало за докторанти
Изпълнение на дейност 1 Техническо и технологично осигуряване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 654 041 BGN
Общ бюджет: 548 488 BGN
БФП: 548 488 BGN
Общо изплатени средства: 548 312 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 548 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 000 BGN
2013 0 BGN
2014 106 451 BGN
2015 311 861 BGN
548 312 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 466 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 500 BGN
2013 0 BGN
2014 90 484 BGN
2015 265 082 BGN
466 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 500 BGN
2013 0 BGN
2014 15 968 BGN
2015 46 779 BGN
82 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз