Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200765778 "Ню ай" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София,ул. "Парчевич" №27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина BG161PO001-1.1.01-0103-C0001
Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата BG161PO001-1.1.10-0001-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията BG051PO002-3.1.06-0019-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ОИКОС-БГ ООД чрез въвеждане на интегрирана система за управление на бизнес процеси, ресурси и взаимоотношения с клиенти (ERP и CRM) BG161PO003-2.1.12-0082-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Лоджистик “ ООД“ BG161PO003-2.1.12-0722-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Агенция“ ООД“ BG161PO003-2.1.12-0810-C0001
Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД BG161PO003-2.1.12-1133-C0001
Въвеждане на система за управление на бизнеса Транскапитал ЕООД BG161PO003-2.1.12-0278-C0001
Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас BG051PO002-1.1.04-0011-C0001
Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" BG161PO001-1.1.10-0017-C0001
Обогатяване на културния живот в община Сандански чрез организиране на иновативни форми на културни изяви BG161PO001-1.1.10-0020-C0001
Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра BG161PO001-1.4.09-0011-C0001
Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите й BG051PO002-1.1.07-0045-C0001
"Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти" BG161PO003-1.1.07-0579-C0001
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик BG051PO002-1.3.07-0056-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии BG051PO002-2.2.13-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз