Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0722-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Лоджистик “ ООД“
Бенефициент: "Бон Марин Лоджистик" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на «Бон Марин Лоджистикс» ООД посредством внедряването и интегриране към съществуваща ERP система на холдинга модули Мениджмънт рипортинг и Транспорт, спедиция и агентиране
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Дейност 2 „Доставка на хардуерени модули”
Дейност 3 „Доставка и внедряване на модули „Мениджмънт рипортинг“ и „Транспорт, спедиция и агентиране“”
Дейност 4 „Визуализация на проектните дейности”
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НЕМЕЧЕК" ООД
"ТОП ПРИНТ" ООД
"Ню ай" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 084 BGN
Общ бюджет: 150 680 BGN
БФП: 113 010 BGN
Общо изплатени средства: 113 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 010 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 059 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 952 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 952 BGN
Финансиране от бенефициента 38 028 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Доставени хардуерени модули
Индикатор 4 Доставени и внедрени модули „Мениджмънт рипортинг“ и „Транспорт, спедиция и агентиране“


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз