Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0045-C0001
Номер на проект: 13-11-53
Наименование: Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите й
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 25.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: • Оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрацията
Дейности: 1. Организация и управление на проекта.
2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта.
3. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
4. Изпълнение на плана за действие
5. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на новите правила.
6. Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ню ай" АД
"ПИ АР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 413 BGN
Общ бюджет: 67 076 BGN
БФП: 67 076 BGN
Общо изплатени средства: 67 076 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 883 BGN
2014 30 972 BGN
2015 18 221 BGN
67 076 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 200 BGN
2014 26 326 BGN
2015 15 488 BGN
57 014 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 682 BGN
2014 4 646 BGN
2015 2 733 BGN
10 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Отчети за проследяване на напредъка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Договори с екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Избрани изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Разработени препоръки
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Приет План за действие
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Осъществяване на мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на функционалния анализ
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила, и процедури
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции за управление и развитие на организацията
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Разработен план за управление на промяната
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Разработени програми
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Разработен график
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Обучителни материали
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Брой участници
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Доклад
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6 - Пресконференции
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Отпечатани брошури
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Видеоклип
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Статии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз