Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121910973 "ЕЙ СИ ОДИТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Христо Смирненски" 78, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон" BG161PO003-1.1.01-0024-C0001
„Ремонт и реконструкция на читалища в Oбщина Елин Пелин” BG161PO001-1.1.01-0095-C0001
Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС BG051PO002-2.4.04-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството. BG161PO003-2.1.08-0264-C0001
Усъвършенстване на системите за управление на „ГАЗТЕК БГ”АД - въвеждане на система за управление на околната среда ISO 14001-2004 и стандарт за социална отговорност SA 8000:2008 BG161PO003-2.1.08-0388-C0001
Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД BG161PO003-2.1.08-0429-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Институт по въздушен транспорт" чрез технологична модернизация на предлаганите услуги" BG161PO003-2.1.11-0039-C0001
Създаване на болкоуспокояващ лекарствен продукт за лечение на умерена и силна, остра и хронична болка в таблетна форма с изменено 24-часово освобождаване на ефективното вещество BG161PO003-1.1.01-0229-C0001
Технология за рециклируеми самозалепващи топлоизолационни водоустойчиви тапети BG161PO003-1.1.05-0093-C0001
Внедряване и пазарна реализация на иновативен Office Suite пакет за iOS за мобилни устройства BG161PO003-1.1.07-0411-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз