Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технология за рециклируеми самозалепващи топлоизолационни водоустойчиви тапети
Бенефициент: "ПАПЦЕЛ-2010" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изработване на рециклируеми, самозалепващи, водоустойчиви и топлоизолационни тапети за строителството и за бита. При разработването на проекта целта е да се получи продукт с добри функционални и потребителски качества, който да се произвежда в целулозно-хартиената промишленост
Дейности: Дейност 1: Създаване на колектив по изпълнение на проекта.Уточняване на конкретните задължения на участниците.
Дейност 2 Визуализация и публичност
Дейност 3 Уточняване изискванията към хартиите-основи за тапети и готовия продукт, суровините и материалите.
Дейност 4 Изследване на лепила на растителна основа и анализ на състави за (водоустойчиви) покрития и топлоизолация.
Дейност 5 Уточняване на методика за рециклируемост
Дейност 6 Изследване на хартии-основи
Дейност 7 Уточняване на състави за покрития за водоустойчивост и топлоизолация.
Дейност 8 Получаване в лабораторни условия на самозалепваща, водоустойчива, топлоизолационна хартия за тапети.
Дейност 9 Изследване рециклируемостта на получения лабораторен образец.
Дейност 10 Техническа и икономическа оценка на иновацията
Дейност 11. Анализи на суровините и материалите: хартии-основи, състави за влагоустойчиви покрития и топлоизолация, екологични лепила
Дейност 12. Изработване на опитен образец
Дейност 13. Изследване на опитния образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 311 BGN
Общ бюджет: 256 988 BGN
БФП: 231 289 BGN
Общо изплатени средства: 231 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 213 BGN
2014 136 236 BGN
2015 43 841 BGN
231 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 531 BGN
2014 115 801 BGN
2015 37 265 BGN
196 596 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 682 BGN
2014 20 435 BGN
2015 6 576 BGN
34 693 BGN
Финансиране от бенефициента 26 035 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Водопоглъщане по Cobb60
Индикатор 9 Топлоизолационни свойства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз