Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0429-C0001
Номер на проект: 3МС-02-147/01.06.2011
Наименование: Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД
Бенефициент: "Модус Консулт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител на консултантски услуги по разработване на ИСУ
Дейност 2 Изпълнение на консултантска услуга по разработване на ИСУ
Дейност 3 Избор на изпълнител на доставка на специализиран софтуер и оборудване
Дейност 4. Доставка на специализиран софтуер и оборудване
Дейност 5. Избор на изпълнител на услуги по одитиране и сертификациране на ИСУ от акредитирана организация
Дейност 6. Извършване на услугата по сертификационен одит на ИСУ
Дейност 7. Избор на изпълнители за услугите по визуализация и одит по проекта
Дейност 8. Организация и осъществяване на дейности за визуализация на проекта
Дейност 9. Извършване на външен одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 46 650 BGN
Общ бюджет: 57 085 BGN
БФП: 42 814 BGN
Общо изплатени средства: 42 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 814 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 392 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 392 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 422 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 422 BGN
Финансиране от бенефициента 15 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Обучен персонал за внедряване и прилагане на интегрираната система за управление
Индикатор 5 Обучен персонал за работа със специализиран софтуер
Индикатор 6 Закупено и монтирано оборудване
Индикатор 7 Закупен и инсталиран софтуер.
Индикатор 8 Увеличаване на нетните приходи от продажби.
Индикатор 9 Увеличаване на броя на клиентите.
Индикатор 10 Нови работни места във връзка с изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз