Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0024-C0001
Номер на проект: СО/STF/23/25.01.2008
Наименование: "Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон"
Бенефициент: ЕТ "ПРОТЕКТ - Лидия Костова"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.12.2008
Начална дата: 03.12.2008
Дата на приключване: 03.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване в индустриални условия на иновационната технология за получаване на биоразложими опаковки от огнезащитен картон.
Дейности: Визуализация на проекта Визуализация на проекта включително: Табели, плакати, брошури и листовки
Доставка на консумативи и материали Доставка на консумативи и материали включително: Еталонни образци на електронни апарати, Реагенти, Накрайници и пипети, Вълнообразин картон, Суровини на разтвори на забавители на горене
Изготвяне и разпространение на рекламни материали Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Изработване на интернет страница Изработване на интернет страница
Одит на проекта Одит на проекта
Наемане на изложбени помещения и мултимедия Наемане на изложбени помещения и мултимедия, включително: Участие на изложение в България и участие на изложение в чужбина
Изработване на анализи и проучвания Изработване на анализи и проучвания включително: Изпитване на физико-механични показатели (изпитване на на 6 показателя на 1 проба), Определяне степен на горимост1 DTA-анализ, Определяне индекс на димоотделяне, Определяне на биоразложимост.
Изготвяне на финансова, икономическа и техническа оценка Изготвяне на финансова, икономическа и техническа оценка
Наемане на помещение за изследване, измерване, изпитване Наемане на помещение за изследване, измерване, изпитване
Наемане на оборудване за изследване, измерване, изпитване Наемане на оборудване за изследване, измерване, изпитване, включително: наемане на лабораторно оборудване и промишлено оборудване
Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта, включетелно: режийни разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 344 BGN
Общ бюджет: 196 361 BGN
БФП: 176 725 BGN
Общо изплатени средства: 176 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 176 725 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 150 216 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 509 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 509 BGN
Финансиране от бенефициента 27 260 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз