Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201066304 "ЛИНК ИТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к.Красна поляна, ул.Атанас Кирчев, бл. 8, вх. Б, ет. 5, ап. 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобрена конкурентоспособност на ИП „БенчМарк Финанс” АД на националния и международния пазар” BG161PO003-2.1.12-0421-C0001
Въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0835-C0001
Въвеждане на система от софтуерно и хардуерно оборудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Кабелнет” ООД BG161PO003-2.1.12-0263-C0001
Подобряване условията на труд в Гросман ООД BG051PO001-2.3.03-0038-C0001
"Здравословни и безопасни работни места в "Жокей" ООД" BG051PO001-2.3.03-0111-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в "Мега спорт интернешънъл" ООД" BG051PO001-2.3.03-0446-C0001
"Гарантиране на здравето и безопасността при работа във „ФИЛ-КО” ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0448-C0001
Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета BG051PO001-3.1.08-0036-C0001
"Подобряване условията на труд в "Интерпред Партнер" АД" BG051PO001-2.3.03-0156-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз