Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0835-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005
Бенефициент: "Ти Би Ай Инфо" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е реализиране на конкурентни предимства и повишаване на конкурентоспособността на Ти Би Ай Инфо.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 „Консултантски услуги във връзка с разработване и внедряване на система за управление на качеството и система за управление на информационната сигурност в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:200
Изпълнение на Дейност 1
Подготовка на Дейност 2 „Сертифициране на системите за управление”
Изпълнение на Дейност 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Публичност и визуализация на проекта”
Дейност 4: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
Транспасифик Серт
"ЛИНК ИТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 650 BGN
Общ бюджет: 49 053 BGN
БФП: 36 789 BGN
Общо изплатени средства: 36 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 789 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 271 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 518 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 518 BGN
Финансиране от бенефициента 12 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008
Индикатор 5 Индикатор 2: Въведена система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2005
Индикатор 6 Индикатор 3: Сертификат за съответствие на СУК с ISO 9001:2008
Индикатор 7 Индикатор 4: Сертификат за съответствие на СУСИ с ISO 27001:2005
Индикатор 8 Индикатор 5: Информационна табела
Индикатор 9 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз