Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0421-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подобрена конкурентоспособност на ИП „БенчМарк Финанс” АД на националния и международния пазар”
Бенефициент: "БенчМарк Финанс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ОБЩА ЦЕЛ: Повишаване на конкурентоспособността на ИП „БенчМарк Финанс” АД, чрез разработване и внедряване на Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС), съгласно международно признати стандарти ISO/IEC 9001:2008 и 27001:2005, софтуерна система за управление на ресурсите (ERP система), софтуерна система за управление на работата с клиенти (CRM система) и инвестиции в активи, необходими за постигане на съответствие с горепосочените стандарти и системи за управление.
Дейности: ДЕЙНОСТ 0 „СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА”
ДЕЙНОСТ I „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СУКИС СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 И 27001:2005”
ДЕЙНОСТ II „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP СИСТЕМА
ДЕЙНОСТ III „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА CRM СИСТЕМА”
ДЕЙНОСТ IV „ИНВЕСТИЦИИ В АКТИВИ”
ДЕЙНОСТ V „СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУКИС”
ДЕЙНОСТ VI „ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА”
Дейност 7: Консултантски услуи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 251 BGN
Общ бюджет: 489 337 BGN
БФП: 367 003 BGN
Общо изплатени средства: 366 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 450 BGN
2013 293 526 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
366 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 433 BGN
2013 249 497 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
311 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 018 BGN
2013 44 029 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 046 BGN
Финансиране от бенефициента 122 417 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Въведени сертификати за съответствие с ISO 9001:2008 и 27001:2005
Индикатор 6 Индикатор 2: Създадени нови работни места
Индикатор 7 Индикатор 3: Създадени инвестиции
Индикатор 8 Индикатор 4: Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 9 Индикатор 5: Ръководство за функциониране на въведена Система за управление на ресурсите (ERP система)
Индикатор 10 Индикатор 6: Ръководство за функциониране на въведена Система за управление на работата с клиенти (CRM система)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз