Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103054577 "Импрес" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Уилям Фруд", No. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата BG161PO003-2.1.03-0022-C0001
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „БУЛНЕКС” АД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0105-C0001
Подобряване на управлението и повишаване на качеството в „Яхт Сървиз България” ООД с въвеждане на ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0133-C0001
Модернизация на управлението и повишаване на конкурентоспособността на „ЛЗ Яхтинг 1991 АД” чрез въвеждане на СУК ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.08-0138-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Елмарк Индустриес” АД чрез продуктова сертификация и внедряване на ERP система BG161PO003-2.1.12-0995-C0001
БЕЗОПАСЕН ТРУД В "ЕЛКОМ-МД" ООД ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА BG051PO001-2.3.02-0261-C0001
"Инвестиции за по-добри и сигурни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0499-C0001
Внедряване в производствения процес на „Мауер Локинг Системс“ ООД на полезен модел – съединителен механизъм, куплируем към брави за врати със заключващ език, задействан с дръжки или топки BG161PO003-1.1.07-0699-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз