Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0105-C0001
Номер на проект: 3МС-02-40/01.06.2011
Наименование: «ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „БУЛНЕКС” АД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ ISO 9001:2008»
Бенефициент: „БУЛНЕКС” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да насърчи конкурентоспособното развитие на „Булнекс” АД, чрез покриване на международно признат стандарт за система за управление на качеството.
Дейности: Дейност 1: Управление, наблюдение, контрол, вътрешна оценка и отчетност на проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнители
Дейност 3: Разработване и внедряване на СУК в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008
Дейност 4: Сертифициране на внедрената СУК в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008
Дейност 5: Закупуване и внедряване на специализиран софтуер за постигане на съответствие с внедрената СУК Дейност 6: Закупуване и внедряване на специализиран хардуер за постигане съответствие с внедрената СУК
Дейност 7 Визуализация и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 654 BGN
Общ бюджет: 100 322 BGN
БФП: 75 241 BGN
Общо изплатени средства: 75 241 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 241 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 241 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 955 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 955 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 286 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 286 BGN
Финансиране от бенефициента 26 551 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз