Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175257533 БУКА ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Изгрев, ул. Вълко Радински 12, вх. В, ет.4, ап. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005 и закупуване на необходимото оборудване, свързано с това, с цел повишаване на конкурентоспособността на дружеството” BG161PO003-2.1.08-0418-C0001
„Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила” BG051PO002-1.1.04-0029-C0001
ЦЕНТЪР „ УСЛУГИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ” BG051PO001-5.1.04-0187-C0001
ГРИЖИ В ДОМА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ ОТ ОБЩНОСТТА BG051PO001-5.1.04-0203-C0001
Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" BG161PO001-1.1.10-0017-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Бобов дол BG051PO002-1.3.07-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз