Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131221609 „Хелт Енвайрънмънт Инфосекюрити Консултинг” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1225 София ул. „Хр. Станишев” 26-28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (СУИС) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0221-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на Строителна механизация" АД чрез покриване на международно признати стандарти и въвеждане на ИТ система за управление" BG161PO003-2.1.03-0351-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на РОЛПЛАСТ ЕООД чрез разработване и серифициране на система за управление на информационна сигурност ISO 27001:2005 и специализиран софтуер ISO Manager BG161PO003-2.1.08-0412-C0001
Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД BG161PO003-2.1.08-0429-C0001
" Повишаване на конкурентоспособността на „Д И Л ДИЕЛ” ООД и оптимизация на бизнес процесите чрез сертифициране на система за управление качеството ISO 9001:2008 и специализиран софтуер ISO Manager BG161PO003-2.1.08-0411-C0001
Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в сервизен комплекс на фирма АЛКОМ ЕСС BG051PO001-2.3.02-0166-C0001
"Повишаване на производителността, подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Завод за пружини" АД" BG051PO001-2.3.03-0171-C0001
"Персоналът на "ЕКОФРУТ" ООД с по-добри условия на труд" BG051PO001-2.3.03-1080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз