Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120526083 „Дара – Контрол” ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян, ул. Дичо Петров №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт и реконструкция на сградите на НУ „Васил Априлов”, ОДЗ „Снежанка” и Детски ясли – гр. Рудозем BG161PO001-4.1.01-0045-C0001
Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез модернизация на образователни институции и въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.01-0071-C0001
Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за отпадни води - гр. Рудозем - в двете направления - по поречието на река Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия BG161PO005-1.0.01-0044-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в община Мадан” BG161PO001-4.1.02-0007-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструтура: ОУ "Хр.Ботев" с. Елховец, ЦДГ "Дъга" с.Елховец и ЦДГ "Елица" с.Чепинци BG161PO001-4.1.03-0046-C0001
Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян BG161PO001-1.4.06-0033-C0001
Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе BG161PO001-4.1.04-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз