Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175091463 "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ж.к."Люлин" 3, бл.303, вх.А, ап.10
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Система за управление на качеството във фирма “ПК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 01.06.2011 25 943 19 457 7 955 19 457 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение BG161PO001-1.1.01-0129-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Монтана, Видин, Враца, Лом, Бяла Слатина и Мездра за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0002-C0001
Реконструкция, модернизация и мерки за енергийна ефективност в комплесс "Ректорат" на Софийски университет "Св. Климент Охридски" BG161PO001-1.1.07-0024-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян" BG161PO001-1.4.07-0035-C0001
„Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление" BG051PO002-3.1.07-0001-C0001
Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието BG051PO001-3.2.05-0001-C0001
"Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територята на район "Овча купел" за м. "Овча купел-стара част" и кв. "Горна Баня" BG161PO005-1.0.07-0027-C0001
Център за нашите деца BG161PO001-1.1.11-0063-C0001
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня BG161PO001-1.2.02-0003-C0001
Зелена и достъпна градска среда – гр. Силистра BG161PO001-1.4.09-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз