Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831727361 „АПРА” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 111, ет. 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване конкурентоспособността на фирма „АПРА” ООД посредством обучения на мениджъри и служители 30.09.2010 21 748 21 748 0 21 748 10,00 Приключен
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството. 01.06.2011 133 775 100 331 34 487 100 331 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага BG161PO001-4.2.01-0091-C0001
Никога не е късно за ново начало BG051PO001-5.3.03-0001-C0001
„Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи” BG051PO001-5.2.06-0029-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ BG161PO002-3.3.02-0015-C0001
Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град BG161PO001-3.1.03-0002-C0001
"Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация" BG161PO005-1.0.06-0017-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Главболгарстрой холдинг" АД чрез внедряване на CRM система. BG161PO003-2.1.12-0017-C0001
Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район "Банкя" - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им BG161PO005-1.0.06-0077-C0001
Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими BG051PO002-2.2.11-0001-C0001
„Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” BG051PO002-1.2.06-0001-C0001
"Увеличаване на заетостта сред млади хора до 29 години" BG051PO001-1.1.13-0282-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на ИНСИТО ЕООД, чрез инвестиции в енергоефективно оборудване" BG161PO003-2.3.02-0065-C0001
Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС BG051PO002-2.4.12-0001-C0001
Внедряване на иновативна система за управление на риска BG161PO003-1.1.07-0334-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на ЗММ Победа АД, гр. Сливен BG161PO003-2.3.02-0248-C0001
Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ BG051PO002-3.1.09-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз