Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0248-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на ЗММ Победа АД, гр. Сливен
Бенефициент: "ЗММ-Победа" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на ЗММ Победа АД, гр. Сливен
Дейности: Дейност Закупуване на оборудване по Компонент 1
Дейност 2 Закупуване на оборудване по Компонент 2
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4 Одит на проектните дейности
Дейност Отчитане на проектните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АПРА” ООД
"МИЛКО" ЕООД
"ЯНКОВ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 998 895 BGN
Общ бюджет: 3 997 789 BGN
БФП: 1 998 895 BGN
Общо изплатени средства: 1 998 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 998 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 299 281 BGN
2015 699 609 BGN
1 998 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 104 389 BGN
2015 594 667 BGN
1 699 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 194 892 BGN
2015 104 941 BGN
299 833 BGN
Финансиране от бенефициента 1 998 895 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 5 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 6 (Д) Увеличени приходи от продажби от нововъведените технологии
Индикатор 7 (Д) Намалени разходи за поддръжка на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз