Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул."Перущица" 1а
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"ЗЕД България" ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 базирана на информационни технологии" 01.06.2011 47 001 35 251 11 852 35 251 12,00 Приключен
Система за управление на информационната сигурност в „ЗЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД 27.04.2012 101 684 76 263 25 575 76 263 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване безопасността на продукта в "Синергон хотели" АД чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 22000:2005 BG161PO003-2.1.02-0088-C0001
Внедряване на Система за Управление на Качеството съгласно изискванията на Стандарт ISO 9001:2000 в “ХЕБЪРСТРОЙ” ООД BG161PO003-2.1.03-0075-C0001
Повишаване конкурентноспособността на ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0097-C0001
Повишаване конкурентноспособността на „Био Фреш” ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 BG161PO003-2.1.03-0098-C0001
Нови инвестиции и модернизация в БЛУФЕД ЕООД BG161PO003-2.1.06-0230-C0001
"Конкурентспособност и развитие на "Универсал -95" ООД BG161PO003-2.1.08-0009-C0001
"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги" BG161PO003-2.1.08-0203-C0001
Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие BG161PO003-2.1.08-0252-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0022-C0001
Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в "Чехобул" ООД BG161PO003-2.1.08-0026-C0001
"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив" BG161PO003-2.1.08-0112-C0001
"Информационна сигурност и защита на данни в МБАЛ Свети Панталеймон" BG161PO003-2.1.08-0113-C0001
Система за управление на качеството в "Нов стил" ООД, гаранция за конкурентоспособност и развитие BG161PO003-2.1.08-0114-C0001
Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005 BG161PO003-2.1.08-0123-C0001
" Био Фреш" ООД- модернизация и развитие BG161PO003-2.1.11-0173-C0001
Насърчаване на развитието на „ФАТ” ЕООД с грижа към околната среда BG161PO003-2.1.12-1093-C0001
„ЕЛИТКОМ” ООД – конкурентоспособност и нови перспективи BG161PO003-2.1.12-1101-C0001
Конкурентните предимства на „Апекс - сервиз” ООД BG161PO003-2.1.12-1105-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „БИТТЕЛ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1106-C0001
„ТЕКОМ” ООД – ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВО И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В СТРОИТЕЛСТВОТО BG161PO003-2.1.12-1108-C0001
Подобряване на екологичните резултати в “КМД” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1114-C0001
Качество и сигурност на информацията в „Адроит Електроникс” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1129-C0001
„ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ BG161PO003-2.1.12-1177-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Протей - М“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0383-C0001
Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на „Алпи комерс“ ООД BG161PO003-2.1.13-0241-C0001
Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“ BG161PO003-2.1.13-0245-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0235-C0001
„Костов – 69” ЕООД – напредък чрез модернизация BG161PO003-2.1.13-0077-C0001
Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
Подобряване условията на труд в ЕТ "Кемал Бозов" BG051PO001-2.3.02-0047-C0001
„МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ” BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
"Подобряване условията на труд в "ДАИКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-0242-C0001
"Подобряване условията на труд в "Радио СОТ" ООД" BG051PO001-2.3.03-0495-C0001
"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица" BG051PO001-2.3.03-0433-C0001
Подобряване условията на труд в Терем-Ивайло ЕООД BG051PO001-2.3.03-1055-C0001
"Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
"Подобряване условията на труд в ЕТ "Иван Петков" BG051PO001-2.3.03-0775-C0001
Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Северен BG051PO002-2.2.12-0096-C0001
Внедряване на иновативен продукт в „ГЛОРИЯ – 2001” ООД BG161PO003-1.1.07-0424-C0001
Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Западен BG051PO002-2.2.12-0097-C0001
„Да дадем шанс на „различните”” BG051PO001-5.2.12-0046-C0001
"Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0491-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз