Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175103969 ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София,район "Средец, ул. Христо Белчев № 8, ет
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Чрез партньорство за по-висока квалификация и конкурентоспособност на Европейския пазар 25.05.2010 78 180 62 544 18 816 62 544 6,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски път на развитие за куриерските услуги BG051PO001-2.1.01-0370-C0001
Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия” – община Пловдив BG051PO001-5.1.04-0081-C0001
„Помощ в дома – другото семейство“ BG051PO001-5.1.04-0191-C0001
Създаване на Звено за услуги в домашна среда BG051PO001-5.1.04-0088-C0001
Грижи в домашна среда за независим и достоен живот BG051PO001-5.1.04-0028-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация – Чипровци“ BG051PO002-2.2.08-0162-C0001
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол" BG051PO002-2.2.12-0117-C0001
„По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ BG051PO002-2.2.14-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз