Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131192756 "АдминСофт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1618 София гр. София-1618, пощ. кутия 101
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Професионална компетентност и адаптиност на персонала - гаранция за качеството на учебниците на издателство "Просвета - София" АД 24.02.2010 10,00 Приключен
С нова професия на нова работа 20.03.2012 16,00 Приключен
„Човек може толкова, колкото знае” 27.09.2012 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение BG051PO002-3.1.02-0042-C0001
"Професионална компетентност и адаптиност на персонала - гаранция за качеството на учебниците на издателство "Просвета - София" АД BG051PO001-2.1.02-0390-C0001
Управление за ефективно професионално образование BG051PO001-3.2.03-0001-C0001
Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието BG051PO001-3.2.05-0001-C0001
Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" BG051PO001-3.1.08-0042-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.09-0078-C0001
Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.04-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз