Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.2.03-0001-C0001
Номер на проект: РД09-707/29.05.2015
Наименование: Управление за ефективно професионално образование
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2011
Начална дата: 04.01.2012
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България.
Дейности: Подготовка на дейност 1
Изпълнение на дейност 5 Дейности за изграждане на училищни модели за управление
Изпълнение на дейност 3 Изработване на модел и ЕСУПО
Изпълнение на дейност 4 Разработване на механизми за поддържане и развитие на Единната система за управление на професионалното образование
Изпълнение на дейност 1 * Разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за ПО
Изпълнение на дейност 2* Изработване на система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на професионалното образование
Подготовка на дейност 4
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 185 000 BGN
Общ бюджет: 1 059 768 BGN
БФП: 1 059 768 BGN
Общо изплатени средства: 1 060 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 059 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 177 BGN
2013 23 696 BGN
2014 569 544 BGN
2015 415 466 BGN
1 060 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 900 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 350 BGN
2013 20 142 BGN
2014 484 113 BGN
2015 353 146 BGN
901 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 827 BGN
2013 3 554 BGN
2014 85 432 BGN
2015 62 320 BGN
159 133 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой анкетирани лица за периода на изпълнение на операцията – около 100 000 души, които са около 10 % от представителите на целевите групи
Индикатор 2 Разработена Единна система за управление на професионалното образование в Република България
Индикатор 3 Брой професионални училища, обхванати от Единната система за управление на професионалното образование – не по-малко от 400


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз