Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130368436 "Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Янко Софойски войвода 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване информираността относно перспективите и възможностите, предлагани от ЕС по линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” BG161PO002-3.1.01-0002-C0001
Трявна - градът, в който се ражда красота BG161PO001-3.1.03-0012-C0001
МИСИЯ „БЛАГОДЕНСТВИЕ” BG051PO002-1.3.04-0046-C0001
„Без граници” за социално включване на лишените от свобода BG051PO001-7.0.01-0103-C0001
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица BG161PO001-3.2.02-0021-C0001
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа BG161PO001-3.2.02-0007-C0001
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0053-C0001
ВИВАКОМ Ultra TV – платформа за гледане на ТВ и мултимедийно съдържание през TВ, компютър и мобилни устройства за клиенти на ВИВАКОМ BG161PO003-1.1.07-0495-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз