Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0495-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВИВАКОМ Ultra TV – платформа за гледане на ТВ и мултимедийно съдържание през TВ, компютър и мобилни устройства за клиенти на ВИВАКОМ
Бенефициент: Българска Телекомуникационна Компания АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: ВИВАКОМ Ultra TV – платформа за гледане на ТВ и мултимедийно съдържание през TВ, компютър и мобилни устройства за клиенти на ВИВАКОМ
Дейности: 1. Подготвителни работи за изпълнение на проекта
2. Подготовка и организация на процедури за избор на доставчици и изпълнители
3. Оценка на офертите и сключване на договори за доставка и изпълнение
4. Анализ на мрежата и изготвяне на план за имплементация
5. Доставка и имплементация на платформата
6. Обучение на персонала
7. Въвеждане на платформата в действие
8. Подготовка на проектно предложение
9. Пазарно проучване
10. Публичност, разпространение на информация, визуализация на проекта
11. Одит и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 830 129 BGN
Общ бюджет: 3 565 827 BGN
БФП: 1 796 507 BGN
Общо изплатени средства: 1 796 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 796 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 796 507 BGN
1 796 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 527 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 527 031 BGN
1 527 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 269 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 269 476 BGN
269 476 BGN
Финансиране от бенефициента 1 773 206 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Общ брой абонати на новата услуга месечно
Индикатор 8 (Д) Намаляване на терминираните ТВ абонаментни услуги
Индикатор 9 (Д) Намаляване на терминираните Интернет абонаментни услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз