Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108688749 КРИВОШАПКОВ-ОДИТ
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ No 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО” BG161PO001-4.1.01-0025-C0001
Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали BG161PO001-1.1.01-0192-C0001
Повишаване ефективността и създаване на благоприятна работна среда в ЕТ „Светлини – Ергун Бахри” чрез покриване на медународно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0084-C0001
По пътя към международните пазари чрез въвеждане на международнопризнати стандарти BG161PO003-2.1.03-0089-C0001
"Модернизиране производството на "Протон-ММ" ООД чрез технологично обновление" BG161PO003-2.1.06-0222-C0001
"Предпазване на населени места в Община Доспат от наводнения - село Барутин" BG161PO001-4.1.04-0074-C0001
Повишаване ефективността на "Протон-ММ" ООД чрез въвеждане на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0145-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ПГ "Васил Левски, гр. Доспат BG161PO001-4.1.03-0022-C0001
"Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали" BG161PO003-2.2.01-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз