Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126720807 ЕН АР КОНСУЛТ
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково БУЛ. БЪЛГАРИЯ - НАД РЕКАТА No 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейски дом за нашите деца” BG161PO001-4.1.01-0002-C0001
Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково BG161PO001-2.1.01-0031-C0001
Модерни училища за нашите деца BG161PO001-1.1.01-0126-C0001
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001
„С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” BG161PO001-3.1.02-0090-C0001
Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0004-C0001
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково BG161PO001-1.1.12-0008-C0001
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово BG161PO001-1.4.06-0045-C0001
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим" BG161PO005-1.0.06-0010-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз