Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131445444 ДЖИ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Христо Белчев 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Екостандарти в "Мебел стил"ООД BG161PO003-2.1.02-0080-C0001
Въвеждане и сертифициране по ISO 9001:2000 в Боянов машини ЕООД BG161PO003-2.1.02-0052-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността в "Политекс" АД чрез въвеждане на международно признати стандарти, сертифицирането и интегрирането им в единна информационна система" BG161PO003-2.1.02-0023-C0001
Повишаване на административния и технологичен капацитет на общинските и областни администрации чрез разработка и внедряване на набор от унифицирани електронни административни услуги и въвеждане на системи за управление и модели на самооценка BG051PO002-3.1.02-0076-C0001
Към съвременно производство чрез покриване изискванията на стандарт ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0001-C0001
Въвеждане на ISO 9001:2000 в "Гама Комерс" ООД BG161PO003-2.1.03-0273-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ BG161PO003-2.1.12-0364-C0001
Подобряване условията на труд в АСПО ЕООД BG051PO001-2.3.02-0110-C0001
Подобряване на условията и безопасността на труда в "Металспед" ООД BG051PO001-2.3.03-0570-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз