Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Към съвременно производство чрез покриване изискванията на стандарт ISO 14001:2004
Бенефициент: "Копривлен мрамор" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Хаджидимово
Описание
Описание на проекта: Към съвременно производство чрез покриване изискванията на стандарт ISO 14001:2004
Дейности: Старт на проекта
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУОС
Сертифициране на СУОС
Финално отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЖИ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД
"Интегрити Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 491 BGN
Общ бюджет: 199 500 BGN
БФП: 99 491 BGN
Общо изплатени средства: 99 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 898 BGN
2010 0 BGN
2011 79 592 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 913 BGN
2010 0 BGN
2011 67 653 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 985 BGN
2010 0 BGN
2011 11 939 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 924 BGN
Финансиране от бенефициента 100 009 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз