Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0080-C0001
Номер на проект: BH/QMS/029/15.01.2008
Наименование: Екостандарти в "Мебел стил"ООД
Бенефициент: "МЕБЕЛ-СТИЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: модернизация на управлението на „Мебел Стил“ ООД – Търговище с оглед развитие на конкурентното предимство на фирмата на европейския и световния пазар чрез въвеждане на международно признат стандарт
Дейности: Подготовка на дейност 1 Организационна Подготовка За Изпълнение На Проекта
Изпълнение на дейност 1 Организационна Подготовка За Изпълнение На Проекта
Подготовка на дейност 2 ВЪВЕЖДАНЕ НА СУК ОТ КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ
Изпълнение на дейност 2 ВЪВЕЖДАНЕ НА СУК ОТ КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ВЪВЕЖДАНЕ НА СУК ОТ КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ
Подготовка на дейност 3. СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУК ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУК ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН
Изпълнение на дейност 3. СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУК ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУК ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН
Подготовка на дейност 4. ДОСТАВКА НА МАШИНИ ДОСТАВКА НА МАШИНИ
Изпълнение на дейност 4. ДОСТАВКА НА МАШИНИ ДОСТАВКА НА МАШИНИ
Изпълнение на дейност 5. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА
Одит Финален одит
Информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЖИ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД
"Тека" ООД
ЕТ "Гивел-Георги Кехайов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 860 BGN
Общ бюджет: 200 000 BGN
БФП: 99 860 BGN
Общо изплатени средства: 99 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 99 860 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 881 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 979 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 979 BGN
Финансиране от бенефициента 100 140 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз