Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 122054941 община Долна Баня
Седалище Област: София област Oбщина: Долна баня 2040 Долна баня ул. "Търговска" №134
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ 12.01.2009 0 0 0 173 048 51,50 Прекратен
Достоен живот 05.11.2010 147 972 147 972 0 137 899 14,00 Приключен
Повишаване на качеството на образование в гр.Долна баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие 13.12.2010 917 199 917 199 0 779 619 22,00 Приключен
"Нови възможности за социално включване в община Долна баня" 14.12.2011 124 077 124 077 0 124 077 17,00 Приключен
"Почистване на речното корито на река Бистрица и река Марица в района на вливането на река Бистрица в река Марица и изграждане на зашитни съоръжения и системи за укрепване на речните брегове за предпазване от ерозия и наводнения в района на вливането- град Долна Баня" 16.03.2012 840 909 840 909 0 798 864 24,00 Приключен
Грижи за достоен живот 22.11.2012 184 753 184 753 0 179 218 15,00 Приключен
Община Долна баня – еталон за добро управление 22.08.2013 69 118 69 118 0 69 118 12,00 Приключен
Ефективно партньорство в Община Долна баня за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики 25.11.2013 51 326 51 326 0 51 326 9,00 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Долна баня за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 06.12.2013 66 407 66 407 0 66 407 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Другостта е територия, която няма граници 17.06.2011 12,00 Приключен
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ 20.02.2012 18,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец(Самоков)" 03.08.2012 50,63 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз