Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176462520 ДЗЗД "Балистик сел" и "Интелигентни системи"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Погледец"18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" BG051PO001-4.3.04-0063-C0001
Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет BG051PO001-4.3.04-0052-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна BG051PO001-4.3.04-0068-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас. BG051PO001-4.3.04-0015-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация BG051PO001-4.3.04-0027-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация BG051PO001-3.1.08-0018-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България BG051PO001-4.3.04-0059-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж "Любен Гройс" BG051PO001-3.1.08-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз