Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130466349 "Яна тур - България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Красно село, бул. "Македония" №19, ет.4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Създаване на условия за развитие на "Яна тур - България" ООД, чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000 02.09.2008 134 422 65 867 69 360 65 867 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България BG051PO001-6.2.06-0001-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина BG161PO001-4.1.03-0057-C0001
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
Пъстрото лице на Добруджа BG161PO001-3.2.02-0002-C0001
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" BG051PO001-4.3.04-0063-C0001
Шанс за успех на всяко дете BG051PO001-4.1.05-0007-C0001
Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален турестически продукт BG161PO001-3.2.02-0025-C0001
"Качественото образование – гаранция за пълноправна интеграция на ромските ученици в община Лом" BG051PO001-4.1.05-0092-C0001
"Богатствата на Западни Родопи" BG161PO001-3.2.03-0010-C0001
Българският пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги BG161PO003-2.4.02-0094-C0001
Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.13-0003-C0001
Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/ BG051PO002-2.2.14-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз