Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0094-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Българският пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги
Бенефициент: Сдружение Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Българският пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги
Дейности: Дейност 5: Разработване на маркетингова и на обща стратегия на развитие на НТК "Българският пътеводител"
Дейност 6: Интерактивен Интернет портал www.bg-guide.org
Дейност 2: Интегрирани обучения за повишаване капацитета на служителите на клъстера
Дейност 10: Популяризиране на името „Българският пътеводител“
Дейност 1: Изграждане и развитие на административно тяло на НТК „Българският пътеводител“
Дейност 7:Пилотни иновативни дейности в областта на туризма
Дейност 8: Семинар „Участие в туристически изложения“
Дейност 8: Пилотни иновативни дейности в областта на туризма Поддейност 8.1.: Организиране на Конкурс „Търсещият турист“ Поддейност 8.2. Провеждане на Дни на „Геотуризма“ в 5 града в страната Поддейност 8.3. Национален Фестивал „Българският пътево
Дейност 4: Разработване на проектното предложение
Дейност 5: Разработване на маркетингова и на обща стратегия за развитие на НТК
Дейност 3: Осигуряване на визуализация на проекта
Дейност 9: Участие на НТК в поредица национални и международни изложения Поддейност 10.1. Изложения Ваканция и Спа Експо, Изложение Културен туризъм Поддейност 10.2. Участие на НТК в международни изложения – САЩ, Русия, Испания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 364 BGN
Общ бюджет: 228 901 BGN
БФП: 168 670 BGN
Общо изплатени средства: 168 670 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 210 BGN
2015 93 460 BGN
168 670 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 928 BGN
2015 79 441 BGN
143 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 281 BGN
2015 14 019 BGN
25 301 BGN
Финансиране от бенефициента 61 326 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Обучени лица от персонала на клъстера
Индикатор 7 Създадени контакти за международна интеграция на клъстера
Индикатор 8 Разработен интерактивен интернет портал на клъстера с отделни модули
Индикатор 9 Посещаемост на интернет портала (една година след разработването на портала)
Индикатор 10 Привлечени нови членове на клъстера
Индикатор 11 Проведени събития за представяне на клъстера на национално ниво
Индикатор 12 Разработена маркетингова стратегия за позициониране на клъстера и предлаганите съвместни туристически услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз