Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103561153 "Консисто" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул."Петър Райчев" №14, ап. 26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Изграждане на ядро специалисти чрез обучение, мотивация и възможност за реализация" 22.10.2013 64 108 64 108 0 64 108 15,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интервенция върху критична инфраструктура на община Шумен BG161PO001-1.4.06-0022-C0001
"Аз, градът" Фестивал за съвременна градска култура BG161PO001-1.1.10-0015-C0001
"Балчик - сцена на изкуствата" BG161PO001-1.1.10-0051-C0001
Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство BG051PO002-1.3.04-0017-C0001
Развиване на предпечатната подготовка в ГИФ ЕООД BG161PO003-2.1.10-0009-C0001
"Реки на времето" BG161PO001-3.2.02-0029-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Внедряване на високотехнологично оборудване в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Мела” ООД BG161PO003-2.1.13-0125-C0001
Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра BG161PO005-1.0.06-0044-C0001
Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност" BG161PO001-3.2.03-0007-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм BG161PO001-1.4.09-0014-C0001
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз