Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175287387 "Витаро" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк. Зона Б 18, бл.13, ап.67
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността чрез модернизация и продуктова диверсификация BG161PO003-2.1.06-0556-C0001
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
Конкурентност и ефективност с ISO 9001:2008 и EPR системи за управление BG161PO003-2.1.12-0002-C0001
Инвестиции в нови хоризонти - внедряване на интернет базирана система за управление на работата с клиенти. BG161PO003-2.1.12-0015-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Главболгарстрой холдинг" АД чрез внедряване на CRM система. BG161PO003-2.1.12-0017-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Телелинк" ЕАД чрез внедряване на системи за управление. BG161PO003-2.1.12-0018-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Емиро ООД чрез въвеждане на системи за управление BG161PO003-2.1.12-0238-C0001
Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизиране на производството на метални изделия BG161PO003-2.3.01-0002-C0001
Конкурентоспособност чрез изграждане и внедряване на иновативни технологии BG161PO003-2.1.13-0024-C0001
Разработване на политики и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на провеждането им в Община Хайредин BG051PO002-1.3.07-0044-C0001
"Конкурентоспособност чрез внедряване на иновативни решения в полза на бизнеса" BG161PO003-1.1.07-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз