Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931568 Община Никола Козлево
Седалище Област: Шумен Oбщина: Никола Козлево 9955 Никола Козлево с. Никола Козлево, Община Никола Козлево, пл. „23-септември” №5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Ален Мак” с. Вълнари 01.08.2008 914 066 914 066 0 914 066 24,00 Приключен
Децата билингви 08.04.2013 130 992 130 992 0 130 986 12,00 Приключен
Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево 27.05.2013 67 694 67 694 0 67 694 12,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево 26.08.2013 59 954 59 954 0 59 954 11,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево 28.10.2013 62 288 62 288 0 62 288 7,00 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 10.12.2013 70 166 70 166 0 70 166 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" 14.12.2012 46,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз