Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000776160 Община Годеч
Седалище Област: София област Oбщина: Годеч 2240 Годеч пл. „Свобода” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 207 – 2013 г.” за град Годеч 12.01.2009 702 739 702 739 10 700 702 739 84,77 Приключен
Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център 25.10.2012 1 284 982 1 284 982 0 863 930 24,00 Приключен
Община Годеч създава устойчив модел за намаляване на безработицата чрез Звено за услуги в домашна среда в подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. 12.12.2012 103 244 103 244 0 105 333 16,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч 23.04.2013 63 960 63 960 0 63 960 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ 20.02.2012 18,00 Приключен
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч 13.08.2012 27,50 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Чрез обучение към професионализъм" BG051PO001-2.1.02-0410-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз