Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000931657 ОБЩИНА СМЯДОВО
Седалище Област: Шумен Oбщина: Смядово 9820 Смядово пл. „Княз Борис І „ №2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци – гр. Смядово” 29.12.2008 153 927 153 927 0 153 927 34,00 Приключен
"Социален асистент и домашен помощник - грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово" 01.07.2009 91 453 89 853 1 756 83 825 12,00 Приключен
Дневен център за стари хора в гр. Смядово” 03.11.2010 118 118 118 118 0 118 107 14,00 Приключен
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие 13.12.2010 487 425 487 425 0 414 311 23,00 Приключен
Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44 01.06.2011 859 141 859 141 0 816 184 24,00 Приключен
Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции 12.10.2012 54 447 54 447 0 54 447 18,00 Приключен
„Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово” 30.11.2012 221 728 221 728 0 209 848 16,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово 02.04.2013 75 723 75 723 0 75 723 12,00 Приключен
Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово 20.06.2013 234 587 234 587 0 220 004 19,00 Приключен
Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово 12.11.2013 56 674 56 674 0 56 674 9,00 Приключен
Ефективна и модерна общинска администрация Смядово чрез обучение на служителите 06.01.2014 75 848 75 848 0 75 848 9,00 Приключен
Ефективна общинска администрация Смядово 30.07.2014 70 388 70 388 0 70 388 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово, чрез предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник" 28.10.2010 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз